Neviete si rady s hyperaktivitou a poruchami pozornosti vášho dieťaťa?

Poskytujeme poradenstvo a podporný program pre rodiny s deťmi.
Ponúkame

Poradenstvo a podporný program

pre rodiny s deťmi s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a správania.

Je vaše dieťa nepokojné, neposedné, roztekané a večne “v maléri”?

Má vaše dieťa ťažkosti so začlenením sa do kolektívu, plnením si školských povinností a disciplínou vôbec?

Ovláda vaše dieťa ťažko svoje emócie, správanie a býva vzdorovité?


Psychologické poradenstvo rodičom

Psychologické poradenstvo rodičom venované výchove takto špecifických detí (vo veku 0 – 17 r.) a zvládaniu vypätých situácii v rodine, v prípade potreby aj individuálna práca s dieťaťom.

 

Viac

Terapeuticko - rozvojové skupiny pre rodičov s deťmi

Terapeuticko – rozvojové skupiny pre rodičov s deťmi (mladšie deti 6 – 10 r., staršie deti 10 – 14 r.) zamerané na rozvoj rodičovských zručností, zlepšovanie výchovného štýlu rodiča a jeho schopnosti rozumieť svojmu dieťaťu a podporiť ho a tiež na podporu sebaúcty, sociálnych zručností a koncentrácie dieťaťa.Viac

Víkendové pobyty pre rodiny

Víkendové pobyty pre rodiny zamerané na ozdravenie, podporu a rozvoj vzťahov a komunikácie v rodine.

 

Viac

Poradenstvo odborníkom

Poradenstvo odborníkom (učiteľom, psychológom, špeciálnym pedagógom, trénerom, atď.) pracujúcim s deťmi s ADHD, ADD a poruchami správania.

 

Viac

Prednášky a vzdelávania

Prednášky a vzdelávania pre školy a iné organizácie pracujúce s deťmi venované téme detí s ADHD, ADD a poruchami správania.

 

Viac

Od januára 2016 otvárame nové skupiny

Prihláste sa

Mgr. Matej Štepita

psychológ

Už 13 rokov pracujem s rôznymi skupinami detí a mládeže. Najčastejšie sú to deti a mladí ľudia s rôznymi tzv. „poruchami správania“. Pracoval som v detskom domove, v škole pre deti s poruchami učenia a správania, v nízkoprahových centrách so sociálne znevýhodnenými deťmi, aj s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi. Posledných 7 rokov sa venujem viac práci s rodičmi a s celými rodinami, teda celkovo oblasti výchovy a vzťahov v rodine. Vediem tento projekt pre rodiny s deťmi s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a správania. V tejto oblasti prednášam a poskytujem konzultácie a vzdelávanie aj učiteľom a iným odborníkom. K mojim celoživotným záujmom patrí oblasť výchovy, celkovo aj komplexné porozumenie javom ADHD a ADD a hľadanie možností podpory rodín s deťmi trpiacimi týmito prejavmi. Vo svojej práci využívam poradenstvo rodičom, založené na logickom porozumení princípov výchovy a snahe o ich uplatňovanie, hľadanie individuálnych cieľov a spôsobov ich dosiahnutia a skupinovú prácu s deťmi aj rodičmi postavenú na princípoch zážitkovej pedagogiky. Mojou obľúbenou formou práce sú víkendové rozvojové pobyty pre celé rodiny alebo tiež pre otcov a synov.

Mgr. Michal Hacaj

psychológ

Už štvrtý rok pracujem ako školský psychológ na gymnáziu. V mojej práci sa stretávam s rôznymi situáciami, v ktorých potrebujú poradiť nielen deti, ale aj rodičia. Mojou snahou je priviesť deti a rodičov k nahliadnutiu a pochopeniu problému, tým pádom sa poučiť a v budúcnosti sa podobným situáciach vyhýbať. Venujem sa tiež vzdelávaniu detí, učiteľov a rodičov v problematike bezpečného využívania internetu mobilov a televízie. Spoločne sa podieľam na vedení tohto projektu pre rodiny s deťmi s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a správania. V tejto oblasti sa venujem poradenstvu deťom aj rodičom.

Kontakt

Mgr. Matej Štepita

0903 692 500

mato.psycholog@gmail.com

Mgr. Michal Hacaj

0903 255 288

michalhacaj@gmail.com

Napíšte nám

11 + 15 =