najnovšie výskumy

Hyperaktivita je jednou z troch druhov poruch…