Poradenstvo odborníkom

Individuálne konzultácie učiteľom či iným odborníkom ohľadom práce s deťmi s ADHD, ADD a poruchami správania v triede, pri poradenstve atď. Zamerané na hľadanie takého prístupu k týmto deťom, ktorý by bol podporný ako pre dieťa samotné, tak aj pre celkovú atmosféru v triede / skupine a spoločnú prácu.

Podpora pri rozbehnutí podobného programu v inom meste – ak ste odborníci pracujúci s deťmi a rodinami v inej oblasti Slovenska a plánujete sa venovať deťom s ADHD, ADD a poruchami správania a ich rodinám, veľmi radi sa s vami podelíme o naše skúsenosti a podporíme vznik takéhoto projektu / centra aj inde ako v Bratislave. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Neposkytujeme diagnostiku ADHD ani ADD, s tým sa môžete obrátiť na ktorúkoľvek CPPPaP (Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie). My sa  zameriavame skôr na podporu a konkrétne hľadanie východísk s rodinami, ktoré to potrebujú.

Aktivity prebiehajú v Bratislave a môžete sa do nich pridať počas celého roka.