Prednášky a vzdelávania

Prednášky a vzdelávania pre školy a iné organizácie pracujúce s deťmi venované téme detí s ADHD, ADD a poruchami správania.