Terapeuticko – rozvojové skupiny pre rodičov s deťmi

Každá skupina prebieha raz týždenne, trvá 2 hodiny a má 2 časti. Jednu hodinu pracujú rodičia zvlášť a deti zvlášť. Rodičovský blok je zameraný na venovanie sa určitej téme výchovy a vzťahu s dieťaťom a tiež vzájomnej výmene skúseností. Detský program tvoria hry a záujmové aktivity (pohyb, výtvarné a hudobné techniky, sociálne hry, a pod.) zamerané na lepšiu orientáciu a správanie v kolektíve. Jednu hodinu tvorí spoločný blok, kde pracujete / hráte sa rodič – dieťa spolu ako tím. Tieto aktivity slúžia na podporu vášho vzťahu, môžete z nich získať spätnú väzbu od vedúcich skupiny a tiež skúšať nové postoje a spôsoby kontaktu s dieťaťom. Rodič sa takto postupne stáva terapeutom pre svoje dieťa.

Skupiny pre rodičov s deťmi vo veku od 6 do 10 rokov bývajú každý pondelok v čase 17:00 – 19:00 v priestoroch MC Hojdana na Haburskej 2 v Ružinove (www.hojdana.sk).

Skupiny pre rodičov s deťmi vo veku od 10 do 14 rokov bývajú každý štvrtok v čase 17:00 – 19:00 v priestoroch Gymnázia Metodova 2 pri Trnavskom mýte (www.gmet.edupage.org).