Víkendové pobyty pre rodiny

Organizujeme minimálne raz do roka, zúčastňuje sa ich celá rodina (resp. kto z rodiny môže a chce), ich trvanie je od piatka podvečera do nedele poobedia a sú organizované na chatách v prírode. Cieľom víkendového pobytu je pomocou spoločných zážitkov lepšie spoznať potreby členov rodiny, rozvoj vzťahov a zlepšenie komunikácie v rodine. Rodičia si zvyknú pochvaľovať aj prijímajúcu atmosféru ostatných rodín, ktoré majú pochopenie pre ich starosti. Deti zasa dlho spomínajú na dobrodružný program, ktorý mohli zažiť aj s podporou svojich rodičov. Pekný spoločný čas dokáže ozdraviť atmosféru v rodine, aj keď bola predtým napätá z dôvodu rôznych problémov. S rodičmi sa počas pobytu tiež venujeme aj výchovným témam a spätnej väzbe zo spoločných aktivít.